Listing #3395090 pl.pinterest.com

99
Odkrywaj przepisy, pomysły do domu, inspiracje stylistyczne oraz inne pomysły do wypróbowania.

Category

Website Performance

observedFirstVisualChange 1.05 Sec
observedLoad 2.12 Sec
interactive 6.46 Sec
observedLoadTs 459519875095
layoutShiftAvgSessionGap5s 0 Sec
layoutShiftMaxSessionGap1s 0 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 459518809449
layoutShiftMaxSliding300ms 0 Sec
observedLastVisualChangeTs 459521034515
firstCPUIdle 2.65 Sec
speedIndex 2.4 Sec
firstMeaningfulPaint 0.76 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFrames 1.16 Sec
observedFirstContentfulPaintTs 459518344147
layoutShiftMaxSliding1s 0 Sec
observedNavigationStart 0 Sec
observedFirstVisualChangeTs 459518801515
observedTraceEnd 3.28 Sec
observedLargestContentfulPaintTs 459518916404
cumulativeLayoutShift 0 Sec
observedTraceEndTs 459521039578
observedTimeOrigin 0 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFrames 0.59 Sec
maxPotentialFID 0.22 Sec
observedTimeOriginTs 459517755515
observedSpeedIndex 1.6 Sec
observedCumulativeLayoutShiftAllFrames 0 Sec
observedFirstContentfulPaint 0.59 Sec
estimatedInputLatency 0.02 Sec
layoutShiftMaxSessionGap1sLimit5s 0 Sec
observedLastVisualChange 3.28 Sec
cumulativeLayoutShiftAllFrames 0 Sec
observedNavigationStartTs 459517755515
observedFirstMeaningfulPaint 1.05 Sec
observedDomContentLoadedTs 459518341886
firstContentfulPaint 0.54 Sec
totalBlockingTime 0.28 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 459518916404
observedSpeedIndexTs 459519355157
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedDomContentLoaded 0.59 Sec
observedFirstPaintTs 459518344145
observedLargestContentfulPaint 1.16 Sec
observedFirstPaint 0.59 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 459518344147
largestContentfulPaint 5.49 Sec
Tidak ada data iklan lainnya saat ini